counter stats

Department of Civil Engineering

Professional Engineer Chartered Engineer
Prof. Ir. Dato' Dr. Roslan Hashim Assoc. Prof. Dr. Ubagaram Johnson Alengaram
Prof. Ir. Dr. Mohd Zamin Jumaat

Department of Biomedical Engineering

Professional Engineer Chartered Engineer
Prof. Ir. Dr. Fatimah Ibrahim Assoc. Prof. Dr. Nahrizul Adib Kadri
Prof. Ir. Dr. Noor Azuan Abu Osman Dr. Juliana Usman
Prof. Ir. Dr. Wan Abu Bakar Wan Abas Dr. Ting Hua Nong
Assoc. Prof. Ir. Dr. Belinda Murphy
Ir. Dr. Ahmad Khairi Abdul Wahab
Ir. Dr. Lai Khin Wee
Ir. Dr. Liew Yih Miin
Ir. Dr. Lim Einly

Ir. Dr. Mas Sahidayana Mokhtar  

Department of Chemical Engineering

Professional Engineer Chartered Engineer
Prof. Ir. Dr. Abdul Aziz Abdul Raman Assoc. Prof. Dr. Adeline Chua Seak May
Prof. Ir. Dr. Mohd Ali Hashim
Prof. Ir. Dr. Mohd Azlan Hussain
Assoc. Prof. Ir. Dr. Ang Bee Chin  
Assoc. Prof. Ir. Dr. Ching Yern Chee
Assoc. Prof. Ir. Dr. Ngoh Gek Cheng  
Assoc. Prof. Ir. Dr. Rozita Yusoff  

Department of Electrical Engineering

Professional Engineer Chartered Engineer
Prof. Ir. Dr. Hazlie Mokhlis Prof. Dr. Hamzah Arof
Prof. Ir. Dr. Kaharudin Dimyati Prof. Dr. Saad Mekhilef
Prof. Ir. Dr. Sulaiman Wadi Harun Assoc. Prof. Dr. Wan Norliza Wan Mahadi
Assoc. Prof. Ir. Dr. Chow Chee Onn Dr. Chow Li Sze
Assoc. Prof. Ir. Dr. Harikrishnan Ramiah
Assoc. Prof. Ir. Dr. Hazlee Azil Illias
Assoc. Prof. Ir. Dr. Jeevan Kanesan  
Assoc. Prof. Ir. Dr. Kamarul Ariffin Nordin
Assoc. Prof. Ir. Dr. Mahidzal Dahari  
Assoc. Prof. Ir. Dr. Norhayati Soin  
Assoc. Prof. Ir. Dr. Suhana Mohd Said  
Ir. Dr. Chuah Joon Huang  

Department of Mechanical Engineering

Professional Engineer Chartered Engineer
Prof. Ir. Dr. Masjuki Haji Hassan Prof. Dr. Imtiaz Ahmed Choudhury
Prof. Ir. Dr. Mohd Hamdi Abd Shukor Assoc. Prof. Dr. Andri Andriyana
Prof. Ir. Dr. Nukman Yusof Assoc. Prof. Dr. Chong Wen Tong
Prof. Ir. Dr. Ramesh Singh Kuldip Singh Assoc. Prof. Dr. Farazila Yusof
Prof. Ir. Dr. Yau Yat Huang Assoc. Prof. Dr. Kazi Md. Salim Newaz
Assoc. Prof. Ir. Dr. Bushroa Abdul Razak Assoc. Prof. Dr. Md. Abul Kalam
Assoc. Prof. Ir. Dr. Mohd Faizul Sabri Assoc. Prof. Dr. Poo Balan Ganesan
Assoc. Prof. Ir. Dr. Nik Nazri Nik Ghazali Assoc. Prof. Dr. Roslina Ahmad
Assoc. Prof. Ir. Dr. Siti Zawiah Md. Dawal Dr. Azuddin Mamat
Assoc. Prof. Ir. Dr. Tan Chou Yong Dr. Edzrol Niza Mohamad
Ir. Dr. Ong Zhi Chao Dr. Mohd Ridha Bin Muhamad
Ir. Dr. Wong Yew Hoong --
Last Update: October 09, 2017