Department of Civil Engineering

Professional Engineer Chartered Engineer
Prof. Ir. Dato' Dr. Roslan Hashim Assoc. Prof. Dr. Ubagaram Johnson Alengaram
Prof. Ir. Dr. Mohamed Rehan Karim
Prof. Ir. Dr. Mohd Zamin Jumaat

Department of Biomedical Engineering

Professional Engineer Chartered Engineer
Prof. Ir. Dr. Fatimah Ibrahim Assoc. Prof. Dr. Nahrizul Adib Kadri
Prof. Ir. Dr. Noor Azuan Abu Osman Dr. Juliana Usman
Prof. Ir. Dr. Wan Abu Bakar Wan Abas Dr. Ting Hua Nong
Assoc. Prof. Ir. Dr. Belinda Murphy
Ir. Dr. Ahmad Khairi Abdul Wahab
Ir. Dr. Lai Khin Wee
Ir. Dr. Liew Yih Miin
Ir. Dr. Lim Einly

Ir. Dr. Mas Sahidayana Mokhtar  

Department of Chemical Engineering

Professional Engineer Chartered Engineer
Prof. Ir. Dr. Abdul Aziz Abdul Raman --
Prof. Ir. Dr. Mohd Ali Hashim
Prof. Ir. Dr. Mohd Azlan Hussain
Assoc. Prof. Ir. Dr. Ching Yern Chee
Assoc. Prof. Ir. Dr. Rozita Yusoff  
Ir. Dr. Ang Bee Chin

Department of Electrical Engineering

Professional Engineer Chartered Engineer
Prof. Ir. Dr. Hazlie Mokhlis Prof. Dr. Hamzah Arof
Prof. Ir. Dr. Kaharudin Dimyati Prof. Dr. Saad Mekhilef
Assoc. Prof. Ir. Dr. Chow Chee Onn
Assoc. Prof. Dr. Jeevan Kanesan
Assoc. Prof. Ir. Dr. Harikrishnan Ramiah
Assoc. Prof. Dr. Wan Norliza Wan Mahadi
Assoc. Prof. Ir. Dr. Hazlee Azil Illias
Dr. Chow Li Sze
Assoc. Prof. Ir. Dr. Kamarul Ariffin Nordin

Assoc. Prof. Ir. Dr. Mahidzal Dahari

Assoc. Prof. Ir. Dr. Suhana Mohd Said
Ir. Dr. Chuah Joon Huang

Department of Mechanical Engineering

Professional Engineer Chartered Engineer
Prof. Ir. Dr. Masjuki Haji Hassan Prof. Dr. Imtiaz Ahmed Choudhury
Prof. Ir. Dr. Nukman Yusof Prof. Dr. Mohd Hamdi Abd Shukor
Prof. Ir. Dr. Ramesh Singh Kuldip Singh Assoc. Prof. Dr. Ahmed Aly Diaa Mohammed Sarhan
Prof. Ir. Dr. Yau Yat Huang Assoc. Prof. Dr. Andri Andriyana
Assoc. Prof. Ir. Dr. Bushroa Abdul Razak Assoc. Prof. Dr. Chong Wen Tong
Assoc. Prof. Ir. Dr. Mohd Faizul Sabri Assoc. Prof. Dr. Kazi Md. Salim Newaz
Assoc. Prof. Ir. Dr. Siti Zawiah Md. Dawal Assoc. Prof. Dr. Md. Abul Kalam
Ir. Dr. Ong Zhi Chao Assoc. Prof. Dr. Poo Balan Ganesan
Ir. Dr. Tan Chou Yong Dr. Azuddin Mamat
Ir. Dr. Wong Yew Hoong Dr. Edzrol Niza Mohamad
Dr. Farazila Yusof
Dr. Ong Zhi Chao

Dr. Roslina Ahmad
Last Update: May 09, 2017