Contact

Administration

General Office
T: 03-7967 5356
E: generaloffice_fkej@um.edu.my

Office of Dean
T: 03-7967 5200
E: engine@um.edu.my

Office of Deputy Dean (Undergraduate Studies)
T: 03-7967 5201
E: pejtda_fkej@um.edu.my

Office of Deputy Dean (Postgraduate Studies)
T: 03-7967 4477
E: pejtdit_fkej@um.edu.my

Office of Deputy Dean (Research)
T: 03-7967 5209
E: pejtdr_fkej@um.edu.my

Office of Deputy Dean (Development)
T: 03-7967 5202
E: pejtdp_fkej@um.edu.my

Department
Department of Civil Engineering
Head of Department
T: 03-7967 5203 / 5271
Department of Biomedical Engineering
Head of Department
T: 03-7967 4580 / 4581
Department of Chemical Engineering
Head of Department
T: 03-7967 5206 / 5313
Department of Electrical Engineering
Head of Department
T: 03-7967 5205 / 4456
Department of Mechanical Engineering 
Head of Department
T: 03-7967 5204 / 7637
Emergency
Bahagian Hal Ehwal Pelajar
T: 03-7967 3201 / 3507 / 3290
Klinik Pelajar
T: 03-7967 3212
Pejabat Keselamatan
T: 03-7967 7070 / 3582
Balai Polis
T: 03-2282 4222 / 2207
Balai Bomba
T: 03-2282 4444 / 2214 2222
Pusat Perubatan Universiti Malaya
T: 03-7949 2898 / 2190
Last Update: September 11, 2017