• +6037967 5200
  • engine@um.edu.my

Pengumuman: Kenaikan Pangkat Prof. Madya Ir. Dr. Wong Yew Hoong

-
-
Warga Fakulti Kejuruteraan yang dihormati,
-
Sukacita dimaklumkan bahawa Ir. Dr. Wong Yew Hoong dari Jabatan Kejuruteraan Mekanik telah dinaikkan pangkat ke jawatan Profesor Madya Gred DS54 mulai 07 November 2019.
-
Seluruh warga Fakulti Kejuruteraan mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan tahniah kepada Prof Madya Ir. Dr. Wong Yew Hoong. Semoga kenaikan pangkat ini menyuntik inspirasi dan semangat untuk terus berkhidmat dengan lebih cemerlang di Fakulti Kejuruteraan dan Universiti Malaya.
-
-
image.png
-
-
--
Prof. Dr. Saad Mekhilef 
Dekan I Dean
Fakulti Kejuruteraan I Faculty of Engineering
Universiti Malaya I University of Malaya 
50603 Kuala Lumpur
MALAYSIA
Tel: +603-79675200 l Fax: +603-79561378